Sesja LIX (3.07.2023) – Dzielnica 6 - Bronowice
Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Strona główna › Sesje rady dzielnicy  › Projekty uchwał zgłoszone na sesję  › VIII KADENCJA 2018 - 2023  › Sesje 2023  › Sesja LIX (3.07.2023) 

KADENCJA 2018 - 2023

Uprzejmie zapraszam na LIX sesję Rady Dzielnicy VI Bronowice, którą zwołuję na dzień 3 lipca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 19.30 w siedzibie Dzielnicy VI Bronowice przy ul. Zarzecze 124A.
Projekt porządku obrad:
1. Ustalenie porządku obrad,
2. Przyjęcie protokołów sesji,
3. Rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2024, druk nr 447,
4. Opinia w sprawie wprowadzenia znaków B-36 na ul. Truszkowskiego w Krakowie, druk nr 448,
5. Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w latach 2024-2025, druk nr 449,
6. Opinia w sprawie podziału Dzielnicy VI Bronowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2023 r., druk nr 450,
7. Upoważnienie Zarządu Dzielnicy VI Bronowice do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami, druk nr 451,
8. Oświadczenia i komunikaty.

Z poważaniem,
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy VI Bronowice
Bogdan Smok
Z poważaniem,Przewodniczący Rady i ZarząduDzielnicy VI BronowiceBogdan Smok

Do pobrania

Wykonanie www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Zgoda