Sesja XXXVIII (16.12.2021) – Dzielnica 6 - Bronowice
Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Strona główna › Sesje rady dzielnicy  › Projekty uchwał zgłoszone na sesję  › VIII KADENCJA 2018 - 2023  › SESJA 2021  › Sesja XXXVIII (16.12.2021) 

KADENCJA 2018 - 2023

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że XXXVIII sesja Rady Dzielnicy VI Bronowice odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji Teams Microsoft w dniu 16.12.2021 r. o godz. 19.00.

Jeśli chcą Państwo złożyć oświadczenie w sprawach będących przedmiotem obrad Rady mogą to Państwo uczynić za pomocą poczty elektronicznej na adres: rada@dzielnica6.krakow.pl w terminie do 15.12.2021 r. do godz. 19.00. Oświadczenia złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII sesję Rady Dzielnicy VI Bronowice, którą zwołuję na dzień 16 grudnia 2021 roku (czwartek) o godz. 19.00, która zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie) przez aplikację Teams Microsoft z siedziby Dzielnicy VI Bronowice przy ul. Zarzecze 124A. Minimalne wymogi: dostęp do Internetu, zainstalowane słuchawki z mikrofonem i kamera internetowa.
Projekt porządku obrad:
1. Ustalenie porządku obrad,
2. Opinia i wnioski w sprawie koncepcji projektowej wykonanej w ramach projektu
Budżetu Obywatelskiego „TAK, dla parku przy forcie w Bronowicach” wykonanej na
zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, druk nr 290,
3. Zmiana rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI
Bronowice na rok 2022, druk nr 291,
4. Opinia w sprawie likwidacji progu zwalniającego na ul. Wesele w Krakowie, druk nr
292,
5. Opinia i wnioski w sprawie projektu budowlanego dla zadania dotyczącego
przebudowy drogi publicznej ul. Hamernia na odcinku od ul. Na Błonie do zjazdu na
działkę nr 32610 obr. 6 Krowodrza w Krakowie, druk nr 293,
6. Powołanie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VI Bronowice, druk
nr 294,
7. Zmiana Uchwały Nr II/9/2019 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 29 stycznia
2019 r. w sprawie powołania Komisji Informacji i Promocji Rady Dzielnicy VI
Bronowice, druk nr 295,
8. Oświadczenia i komunikaty.

Do pobrania

Wykonanie www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Zgoda