Sesja XXIX (10.06.2021) – Dzielnica 6 - Bronowice
Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Strona główna › Sesje rady dzielnicy  › Projekty uchwał zgłoszone na sesję  › VIII KADENCJA 2018 - 2023  › SESJA 2021  › Sesja XXIX (10.06.2021) 

KADENCJA 2018 - 2023

Uprzejmie zapraszam na XXIX sesję Rady Dzielnicy VI Bronowice, którą zwołuję na dzień 10 czerwca 2021 roku (czwartek) o godz. 19.00, która zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie) przez aplikację Teams Microsoft z siedziby Dzielnicy VI Bronowice przy ul. Zarzecze 124A. Minimalne wymogi: dostęp do Internetu, zainstalowane słuchawki z mikrofonem i kamera internetowa.
Projekt porządku obrad:
1. Ustalenie porządku obrad,
2. Opinia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa windy zewnętrznej dla obsługi ciągu pieszego przy ul. Armii Krajowej w Krakowie, druk nr 250,
3. Zmiana rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2021, druk nr 251,
4. Oświadczenia i komunikaty.
Z poważaniem,
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy VI Bronowice
Bogdan Smok

Do pobrania

Wykonanie www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Zgoda