Sesja XXIV (24.02.2021) – Dzielnica 6 - Bronowice
Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Strona główna › Sesje rady dzielnicy  › Projekty uchwał zgłoszone na sesję  › VIII KADENCJA 2018 - 2023  › SESJA 2021  › Sesja XXIV (24.02.2021) 

KADENCJA 2018 - 2023

Uprzejmie zapraszam na XXIV sesję Rady Dzielnicy VI Bronowice, którą zwołuję na dzień 24 lutego 2021 roku (środa) o godz. 19.00, która zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie) przez aplikację Teams Microsoft z siedziby Dzielnicy VI Bronowice przy ul. Zarzecze 124A. Minimalne wymogi: dostęp do Internetu, zainstalowane słuchawki z mikrofonem i kamera internetowa.
Projekt porządku obrad:
Jeśli chcą Państwo złożyć oświadczenie w sprawach będących przedmiotem obrad Rady mogą to Państwo uczynić za pomocą poczty elektronicznej na adres: rada@dzielnica6.krakow.pl w terminie do 23.02.2021 r. do godz. 19.00. Oświadczenia złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

1. Ustalenie porządku obrad,

2. Opinia w sprawie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 4 mieszkaniami przy ul. Złoty Róg w Krakowie, druk nr 225,

3. Opinia w sprawie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (do 6 segmentów naziemnych) przy ul. Armii Krajowej i ul. Lea w Krakowie, druk nr 226,

4. Opinia w sprawie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: Budowa budynku biurowo-usługowego przy ul. Lea 202a-206 w Krakowie, druk nr 227,

5. Opinia sprawie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Młodej Polski w Krakowie, druk nr 228,

6. Oświadczenia i komunikaty.

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy VI Bronowice
Bogdan Smok

Do pobrania

Wykonanie www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Zgoda