Zarząd Rady Dzielnicy – Dzielnica 6 - Bronowice
Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Strona główna › Rada dzielnicy  › Zarząd Rady Dzielnicy 

Członkowie Zarządu Rady Dzielnicy VI Bronowice Kadencji 2018 - 2023

Bogdan Smok

Organizacja pracy Rady i Zarządu, reprezentowanie Rady na zewnątrz, kontakty z mediami, nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zadania "Komunikacja z mieszkańcami", planowanie, nadzór finansowy i merytoryczny nad środkami przeznaczonymi na funkcjonowanie biura Dzielnicy.

Wojciech Litwicki

Zastępowanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy zgodnie z udzielonym upoważnieniem (reprezentowanie Dzielnicy na zewnątrz, organizacja pracy Rady i Zarządu, podpisywanie pism, uchwał i prowadzenie korespondencji w imieniu Dzielnicy, przewodniczenia sesjom Rady i posiedzeniom Zarządu) nadzór nad realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa i gospodarki komunalnej.

Wojciech Borkowski

Nadzór nad realizacją zadań z zakresu edukacji, sportu, rekreacji, informacji i promocji.

Waldemar Janusz

Nadzór nad zadaniami z zakresu kultury, zdrowia i spraw społecznych.

Michał Płaza

Nadzór na realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i zieleni.

Wykonanie www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Zgoda