Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Strona główna › Rada dzielnicy  › Zarząd RADY DZIELNICY 

Zarząd Dzielnicy VI - Bronowice

Przewodniczący Rady i Zarządu Bogdan Smok

BOGDAN SMOK

Nauczyciel, wychowawca, trener II klasy judo. Urodzony społecznik, działający na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz seniorów. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi. Pomysłodawca,  organizator Integracyjnych Dni Sportu i Pikników  dla osób niepełnosprawnych, oraz Ogólnopolskich  Olimpiad  Seniorów EDF. Za pracę społeczną na rzecz dzieci otrzymał od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci honorowy tytuł „Przyjaciel Dziecka”.

W roku 2017 w plebiscycie Gazety Krakowskiej czytelnicy przyznali mu tytułOsobowość Roku-2016” w kategorii  „Praca społeczna i charytatywna”.

W latach 1991-2007 pełnił funkcję dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Za zasługi na polu oświaty wyróżniony medalem Komisji Edukacji Narodowej, oraz nagrodami Ministra Edukacji,  Małopolskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Krakowa.

W Radzie Dzielnicy działa od 12 lat. W kadencji 2002-2006 – przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu. W kadencjach 2006-2010 i 2011-2014 – przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice. Radny Miasta Krakowa w kadencji 2010-2014. W kadencji 2010-2014 uznany został najlepszym  Radnym Dzielnic w rankingu Samorządowców przeprowadzonym przez Fundację Aurea Libertas i Fundację Obywatelską.

Uprawia sport, a w szczególności sztuki walki.  Uwielbia piesze wędrówki i rozmowy z ludźmi o problemach i nie tylko.

Jest żonaty, ojciec Agnieszki i Bartosza, szczęśliwy dziadek zauroczony wnuczkami  Mayą i Sophią.

Zakres kompetencji:

Organizacja pracy Rady i Zarządu, reprezentowanie Rady na zewnątrz, kontakty z mediami, nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zadania "Komunikacja z mieszkańcami", planowanie, nadzór finansowy i merytoryczny nad środkami przeznaczonymi na funkcjonowanie biura Dzielnicy.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady i ZarząduAlicja Gackiewicz

ALICJA GACKIEWICZ

Krakowianka od lat 60 związana z Bronowicami. Wykształcenie wyższe, AGH w Krakowie – inżynier metalurg, pedagog.

W Radzie Dzielnicy VI rozpoczyna trzecią kadencję. Podczas dwóch poprzednich kadencji pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy VI.

Były ławnik trzech kadencji w Sądzie Rejonowym w Krakowie.

Emeryt-rencista od lat związana z organizacjami pozarządowymi, działającymi m.in. na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. W 2008 r. otrzymała odznakę „Honoris gratia”, nadaną przez Prezydenta Miasta Krakowa za pracę społeczną na rzecz mieszkańców Krakowa.

Zakres kompetencji:

Nadzór nad realizacją zadań z zakresu remontów placówek oświatowych, nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia, opieki społecznej, problematyki osób niepełnosprawnych, mieszkalnictwa, reprezentowanie Rady na zewnątrz podczas nieobecności przewodniczącego.

 

Członkowie Zarządu:Jerzy Kopacz

JERZY KOPACZ

 

W Radzie Dzielnicy VI Bronowice działa od 16 lat, a obecna kadencja jest już piątą z rzędu.

Z zawodu jest inżynierem geologiem, 25 lat przepracował w Instytucie Surowców Skalnych specjalizując się w eksploatacji złóż za pomocą materiałów wybuchowych. Od 8 lat pracuje w Komendzie Wojewódzkiej PSP na samodzielnym stanowisku ds. kontroli wewnętrznej, prowadząc kontrole komend powiatowych i miejskich PSP w całej Małopolsce. Mimo, że od 4 lat jest na emeryturze, nadal pracuje w KW PSP.

Interesuje się sportem i astronomią. Oprócz pracy zawodowej i społecznej jego pasją jest aktywny wypoczynek na działce i spędzanie czasu z ukochanym wnukiem.

Zakres kompetencji:

Nadzór nad realizacją zadań z zakresu: budowy i przebudowy ulic, prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia, infrastruktury komunalnej, tworzenia i modernizacji ogródków jordanowskich, zieleńców i skwerów, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Agata Pasionek-Sacha

AGATA PASIONEK-SACHA

Mężatka, mama 11-letniej Gabrysi. Z zawodu pedagog, doradca zawodowy. Obecnie pracuje na stanowisku Recruiter Specialist w Agencji Pracy Tymczasowej.

Radna Dzielnicy VI od 2006 roku. Zdobyte przez ostanie lata doświadczenie w pracy społecznej chce w dalszym ciągu wykorzystać dla dobra mieszkańców Bronowic, a szczególnie dzieci i młodzieży.

Zakres kompetencji:

nadzór nad realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, lokalnych wydarzeń kulturalnych, budżetu obywatelskiego.

 

 

Adam Goch

ADAM GOCH

Lat 38, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Od 8 lat mieszkaniec Mydlnik. Z wykształcenia inżynier chemii. Interesuje się sportem, filmem oraz tańcem. Jego zdaniem radny – to odpowiedzialność, służba na rzecz ludzi wokół nas.

Zakres kompetencji:

Nadzór nad realizacją zadań z zakresu: kultury fizycznej, sportu i ochrony środowiska.

 

zikit

bip

Wykonanie www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Zgoda