Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Strona główna › Aktualności › 19.12.2013 | CZAS NA REWITALIZACJĘ 

CZAS NA REWITALIZACJĘ

Prezentacja projektów koncepcyjnych rewitalizacji fragmentu Młynówki Królewskiej przygotowanych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Projekt Zespołu I

Głównym założeniem projektowym było utworzenie przestrzeni publicznej oraz parkowej, w taki sposób aby uzyskać efekt swoistej kameralności, pomimo sąsiadujących z terenem ciągów komunikacyjnych. Mając na uwadze potrzeby mieszkańców pobliskiej zabudowy oraz uwzględniając strefy wydzielone pierwotnie, został opracowany projekt koncepcyjny, łączący w sobie trzy części.

Pierwsza reprezentacyjna ma stanowić wizytówkę całego założenia, w związku z tym będzie to obszar wybrukowany, utrzymany w stonowanej kolorystyce, jedyny akcent będzie stanowiła instalacja z czerwonych drabin. W założeniu projektowym jest to element upamiętniający strażaków, którzy oddali życie podczas akcji ratunkowych. Dopełnienie tej instalacji ma stanowić nasyp ziemny, ograniczony granitowym murem, po którym będzie spływać woda. Utworzony nasyp będzie posiadał przejście, które połączy ze sobą część reprezentacyjną z parkową. Przejście w założeniu ma stanowić element zaskoczenia odbiorcy, nie będzie ono dostrzegalne z części północnej placu. Przejście zostanie połączone z placem za pomocą traktu, wykonanego z czerwonych płyt. Strefa ta ma służyć jako miejsce dużych spotkań publicznych, a także defilad strażackich. Kolejną częścią jest strefa parkowa, która łączyłaby w sobie przestrzeń przeznaczoną zarówno do aktywnego jak i biernego wypoczynku. Nasyp ziemny o wysokości 2 m to forma utworzona z piętrzących się ziemnych tarasów. Założeniem projektowym było urozmaicenie terenu oraz przeznaczenie go do aktywnego spędzenia czasu.

Druga przestrzeń, przeznaczona jako kameralny zakątek, będzie składała się z labiryntu utworzonego z betonowych, barwionych ścian o płynnej formie. Poszczególne elementy tego obiektu posiadałyby stopniowaną wysokość, w centrum labiryntu umieszczona by była fontanna otoczona siedziskami. Przez ten teren biegną dwie ścieżki, tworzące osie parku oraz łączące ze sobą istotne elementy całego założenia. Ostatnią część stanowi strefa rekreacyjna, jej założeniem projektowym było połączenie dwóch dominant krajobrazowych (górki oraz amfiteatru).

Kolejnym wyzwaniem była modyfikacja oraz powiększenie powierzchni skateparku. W celu połączenia obiektów zastosowałoby się płynną linię poprowadzoną od amfiteatru aż po skatepark. Górka saneczkowa zostałaby wzbogacona o elementy ułatwiające dzieciom wspinaczkę po jej powierzchni oraz zjeżdżalnię. Amfiteatr zostałby wykorzystany w celach rekreacyjnych, zastosowano by jedynie w jego centrum plac wodny. Całość założenia miałaby charakter swobodny, a elementami nawiązującymi do pozostałych części byłyby instalacje pionowe barwy czerwonej oraz rabata umieszczona przy drewnianym pomoście. Podsumowując wszystkie strefy pełniłyby swoje pierwotne funkcje, pozostając jedynie zmodyfikowanymi oraz wzbogaconymi o elementy, które polepszyłyby
jakość wypoczynku.

opis projektu:
KAROLINA BRZOZOWSKA
Architektura Krajobrazu

Projekt Zespołu II

Podstawą i punktem wyjścia do stworzenia koncepcji zagospodarowania zielonego fragmentu osiedla Widok była świadomość, że najważniejszą i najbardziej reprezentacyjną strefą założenia będzie obszar znajdujący się najbliżej ul. Armii Krajowej i budynku Straży Pożarnej, nazwany na potrzeby projektu „Placem Strażackim”. Ma-
jąc świadomość, że teren ten ma służyć strażakom podczas obchodów uroczystości – stał się on najistotniejszym punktem kompozycji. Stworzony został projekt pomnika – labiryntu o formie inspirowanej The Museum Israel (Jerozolima). Posiada on formę swoistego labiryntu, w którym poprzez ułożenie ścian i zastawek zwiedzający może podążać tylko jedną, wytyczoną trasą. Zabieg ten z jednej strony miał określić kolejność w jakiej odwie-
dzający powinni oglądać ekspozycję fotografii ukazujących historię krakowskiej Straży Pożarnej, ale również w symboliczny sposób, przez wprowadzenie elementu niepewności, zobrazować warunki pracy strażaków. Czerwony kolor ścian pomnika nie został zaprojektowany przypadkowo – jest to oczywiste skojarzenie ze Strażą Pożarną, natomiast ażurowa zewnętrzna ściana ma przywodzić na myśl płomienie. Pomnik zaprojektowano wraz z placem, który ma służyć Straży Pożarnej podczas
rozmaitych uroczystości.
W następnej kolejności opracowane zostały projekty układu komunikacyjnego, amfiteatru, górki saneczkowej, zjeżdżalni oraz skateparku. Główna aleja łącząca wszystkie strefy parku ma kształt przypominający płomienie, jej układ nakierowuje spacerowiczów prosto na pomnik. Amfiteatr, górki oraz skatepark mają służyć dzieciom i młodzieży mieszkającym głównie na osiedlu Widok. Obiekty te w swojej formie nawiązują do koła, które poprzednio
wykorzystane zostało w projekcie pomnika. Wszystkie elementy projektowane są w sposób zapewniający jedność kompozycyjną i wizualną. Są one wkomponowane
w otaczającą je zieleń. Każdy z obiektów posiada czerwone elementy. Skarpy zostały odpowiednio zabezpieczone murkami oporowymi (przy punkcie widokowym i zjeżdżalni). Dodatkowo planowane jest urządzanie czasowych wystaw rzeźb w plenerze – na trawniku koło ciągu komunikacyjnego. Naszym zamierzeniem było stworzenie harmonijnej całości,w której każdy element współgra ze sobą.
Park łączy w sobie wartości estetyczne oraz funkcjonalne. Kolorystyka nawierzchni i małej architektury została dobrana tak, żeby podkreślać otoczeniei współistnieć z nim. Projektowany teren ma pełnić funkcje wypoczynkowo – rekreacyjne. Przeznaczony
jest zarówno dla osób starszych, dorosłych, jak i dzieci. Duża ilość zieleni oraz odpowiednie rozmieszczenie małej architektury sprawi, że park, mimo że znajduje się
obok dużych ciągów komunikacyjnych, będzie miejscem odpoczynku i rekreacji.

opis projektu:
KATARZYNA ŻAK
Architektura Krajobrazu

Galeria

Do pobrania

Aktualności

Podatek tam, gdzie Ty!

Zakup nowoczesnych tramwajów, remonty dróg i chodników, budowa placów zabaw czy rewitalizacja parków...

09.04.2020

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją, jaką niesie Tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego. Radości w sercu,...

09.04.2020

Komunikat dotyczący składania wniosków ARiMR

Uprzejmnie prosimy o zapoznianie się z informacjami zamieszczonymi w załączniku. 

05.04.2020

Powiedz Nie przemocy już teraz !

JESTEŚMY TUDLA WAS.JESTEŚMY TUDLA WAS.

05.04.2020
Wcześniejsze aktualności

Wykonanie www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Zgoda