Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Strona główna › Aktualności › 05.05.2020 | ZARZĄDZENIE Nr 1017/2020 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28.04.2020 r. 

ZARZĄDZENIE Nr 1017/2020 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28.04.2020 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Justowska - Hamernia”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się o rozpatrzeniu wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Justowska - Hamernia”, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XV/307/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Justowska - Hamernia”.
2. Wykaz i sposób rozpatrzenia wniosków określa załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Planowania Przestrzennego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Galeria

Do pobrania

mpzp_załącznik

mpzp_załącznik

1271kB / .PDF

Aktualności

Konkurs plastyczny i literacki – narysuj lub opisz swoje spotkanie z poezją JANA TWARDOWSKIEGO

Centrum Młodzieży w Krakowie zachęca wszystkie dzieci (młodsze i starsze) do przesyłaniawłasnej interpretacji dowolnie wybranego...

27.05.2020

Wakacje z Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana!

an>Jeśli szukacie pomysłów na wakacje dla Waszych dzieci, to z pewnością 24.05.2020

Kampania informacyjna „Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI”

an>Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną "Kupuj 24.05.2020

ZARZĄDZENIE Nr 941/2020 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 20.04.2020 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lindego”.

24.04.2020
Wcześniejsze aktualności

Wykonanie www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Zgoda