Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Strona główna › Aktualności › 15.05.2019 | Projekt Prezydenta Miasta Krakowa 

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa

Ogłoszenie   Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa wraz z Miejskim Centrum Dialogu zapraszają do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje odbywać się będą w okresie od 15 maja 2019 r. do 5czerwca 2019 r.

W ramach konsultacji odbędziesię:

 1. 1. otwarte  spotkanie z mieszkańcamiKrakowai spółkami wodnymi działającymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków 23 maja 2019 r., godz. 16 – 18 w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa(Miejskie Centrum Dialogu)
  ul. Bracka 10 – sala konferencyjna
 2. 2. dyżur konsultacyjny 3 czerwca 2019 r., godz. 16 – 18

w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i ZdrowiaUrzędu Miasta Krakowa
(Miejskie Centrum Dialogu) ul. Bracka 10 – sala konferencyjna

Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne są:

 • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialoguwww.dialoguj.pl,
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl,
 • w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, ul. Bracka 10,
  31-005 Kraków, w okresie trwania konsultacji społecznych,
 • w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków, pokój nr 109 (I piętro), w okresie trwania konsultacji społecznych.

Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5czerwca 2019 r. w następujący sposób:

 • osobiście w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków lub
  w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków,
 • poprzez wysłanie skanu formularza na adres poczty elektronicznej: dialoguj@um.krakow.pl z dopiskiem „konsultacje ws. dotacji dla spółek wodnych”,
 • pocztą tradycyjną na adres: Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków lub Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2,
  31-949 Kraków,
 • podczas spotkania konsultacyjnego oraz dyżuru konsultacyjnego.

Do pobrania

Aktualności

I Otwarty Turnieju Bilarda i Tenisa Stołowego dla Seniorów w dniu 26.08.2019 r.

Harmonogram I Otwartego Turnieju Bilarda i Tenisa Stołowego dla Seniorów w dniu 26.08.2019 r.

12.08.2019

VIII Korowód Bronowicki

VIII Korowód Bronowicki i msza święta w intencji mieszkańców naszej dzielnicy w Kościele Mariackim odbędą...

12.08.2019

Projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla Krowodrzy

W terminie 19.08.2019 d0 6.09.2019 w Wydziale Geodezji Mista Krakowa, ul. Grunwaldzka 8, udostępniony zostanie projekt operatu...

12.08.2019

Kraków bez plastiku – działajmy!

Z roku na rok produkujemy coraz więcej śmieci. Niestety ma to zdecydowanie negatywny wpływ na nasze środowisko i naszą planetę....

05.08.2019
Wcześniejsze aktualności

Wykonanie www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Zgoda