Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Strona główna › Aktualności › 19.10.2017 | MPZP "Dolina Rudawy" 

MPZP "Dolina Rudawy"

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA RUDAWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r.

6 października 2017 r. Prezydent Miasta Krakowa ogłosił o WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją (treść ogłoszenia http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=77224).
WAŻNE ADRESY:
• projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony jest na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=91376
• wszelkie szczegóły i etapy procedury planistycznej nad planem znajdują się pod adresem http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=76859.
WAŻNE TERMINY:
• 16 października - 14 listopada 2017 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt) projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony został w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach 13:30 - 15:30 (poniedziałki) i 9:00 - 11:00 (wtorki, środy, czwartki i piątki),
• 9 listopada 2017 r. o godzinie 16:30 - dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Dolina Rudawy". Miejsce: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa,
• 28 listopada 2017 r. - nieprzekraczalny termin składania uwag do projektu planu.
JAK ZŁOŻYĆ UWAGĘ:
• na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
• drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
• drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Każda uwaga musi być własnoręcznie podpisana z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Do pobrania

Aktualności

STUDIUM UWARUNKOWAŃ - WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Termin składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dostał...

10.10.2018

Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Świadomie do celu”

an>Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Prezes Agencji Rozwoju Miasta S.A. oraz Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie serdecznie 05.10.2018

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi

Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz...

05.10.2018

Targi Serniora 5- 6 października 2018

Wyjątkowo atrakcyjnie zapowiadają się tegoroczne Targi Seniora, które odbędą się w dniach od 5 do 6 października br. w EXPO...

03.10.2018
Wcześniejsze aktualności

zikit

bip

Wykonanie www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Zgoda