Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Strona główna › Instytucje  › bezpieczeństwo  › Straż miejska 

Straż Miejska

Straż Miejska jest samorządowa, umundurowaną formacją, wykonującą zadania w zakresie ochrony porządku publicznego na podstawie ustaw i aktów prawa miejscowego.

Do zadań Straży miejskiej należy:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

 • czuwanie nad czystością w mieście i zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 • działania prewencyjne,

 • zabezpieczanie miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia,

 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,

 • informowanie społeczności lokalnej o sytuacji i rodzajach zagrożeń.

Uprawnienia Funkcjonariuszy Straży miejskiej podczas wykonywania czynności służbowych:

 • udzielanie pouczeń,

 • legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

 • ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia i niezwłocznego doprowadzenie do najbliższej jednostki policji,

 • nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym,

 • dokonywanie czynności sprawdzających kierowanie wniosków o ukaranie do kolegium do spraw wykroczeń, oskarżanie przed kolegiami, wnoszenie środków odwoławczych,

 • usuwanie pojazdów i blokowanie kół pojazdów w przypadkach określonych w prawie o ruchu drogowym,

 • wydawanie poleceń,

 • żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

 • zwracanie się w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach ustalonych w Ustawie o Policji,

 • stosowanie środków przymusu bezpośredniego w postaci: siły fizycznej, kajdanek, pałki obronnej wielofunkcyjnej, psa obronnego, paralizatora elektrycznego, broni gazowej, ręcznego miotacza gazu,

 • funkcjonariusze Straży Miejskiej korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Straż Miejska nie realizuje spraw:

 • w oparciu o anonimy,

 • cywilno - prawnych,

 • będących w kompetencji innych organów.

Straż Miejska Miasta Krakowa Oddział II Krowodrza ul. Stachiewicza 3 informuje, że obszar Dzielnicy VI nadzorowany jest przez czterech funkcjonariuszy w określonych rejonach.

Rejon Nr 8 – Młodszy strażnik Piotr Jakubas - w granicach wyznaczonych torami kolejowymi (Armii Krajowej – Głowackiego) i ulicami: Głowackiego, Jadwigi z Łobzowa, Gabrieli Zapolskiej, Bronowicka, Armii Krajowej

Rejon Nr 9 – strażnik Gaweł Gazdeczka – w granicach które wyznaczają ulice Piastowska, Armii Krajowej, Gabrieli Zapolskiej, Jadwigi z Łobzowa

Rejon Nr 17 – strażnik-aplikant Adam Duda – w granicach pomiędzy nasypem kolejowym i ulicami: Armii Krajowej, Odlewnicza, Zarudawie, Na Błonie, (oś. Bronowice Nowe, oś. Zarzecze)

Rejon Nr 20 – strażnik Andrzej Mucha – obejmuje teren od granic miasta, ul. Pasternik – Radzikowskiego, Armii Krajowej, Balicka, Na Błonie i wzdłuż wałów rzeki Rudawy do granic administracyjnych Krakowa.

Strażnicy pełnią służbę w godz. 7.00-15.00, 14.00-22.00 oraz 22.00-6.00

Niezależnie od służby pełnionej przez ww. strażników na terenie II Oddziału w godz. 7.00-22.00 od poniedziałku do piątku pełni służbę tzw. patrol interwencyjny, który podejmuje interwencje zgłaszane telefonicznie do dyżurnego. Tel. 623-96-90

Jednocześnie Straż Miejska informuje mieszkańców, że zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 na każdym właścicielu spoczywa obowiązek wyposażenia posesji w zbiornik i pojemnik na odpady komunalne oraz podpisanie umowy z firmą wywożącą odpady stałe i płynne.

Oddział II Krowodrza, przy ul. Stachiewicza 3, obejmuje dzielnice: IV, V, VI, VII.

Dyżurny Oddziału przyjmuje zgłoszenia dotyczące interwencji od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00

Do pobrania

zikit

bip

Wykonanie www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Zgoda