Zdrowie – Dzielnica 6 - Bronowice
Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Strona główna › Instytucje  › Zdrowie 

Informacje na temat funkcjonowania opieki medycznej na terenie Miasta Krakowa

wraz z ważnymi telefonami i ogólnymi warunkami udzielania pomocy w sytuacjach nagłych.

W jaki sposób możemy wezwać zespół ratownictwa medycznego?

Aby wezwać Zespól Ratownictwa Medycznego należy zadzwonić z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na numer 999 lub 112.

Każdy może wezwać pomoc, również dziecko!

Pomoc medyczna świadczona przez Zespoły Ratownictwa Medycznego zawsze jest bezpłatna!

Nie musimy okazywać żadnego dokumentu ubezpieczenia.

W razie zagrożenia życia i zdrowia nie należy się wahać, tylko natychmiast dzwonić na numer alarmowy 999.

Pamiętajmy, ze obowiązkiem osoby będącej świadkiem powstania nagłego zagrożenia życia lub zdrowia innego człowieka jest zawiadomienie służb udzielających pomocy medycznej oraz zgodnie z posiadanymi umiejętnościami udzielenie pierwszej pomocy. W takim przypadku osobie ratującej przysługuje ochrona prawna jak funkcjonariuszom publicznym oraz zwolnienie z odpowiedzialności za szkody majątkowe spowodowane koniecznością ratowania życia lub zdrowia w stanie nagłym.

Kiedy wezwać Pogotowie lub udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

Wezwanie Pogotowia Ratunkowego lub wizyta w SOR powinny mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia. Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów:

 • Utrata przytomności
 • Zaburzenia świadomości
 • Drgawki
 • Nagły, ostry bol w klatce piersiowej
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Nasilona duszność
 • Nagły ostry ból brzucha
 • Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
 • Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Masywny krwotok z dróg rodnych
 • Gwałtownie postępujący poród
 • Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 • Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
 • Rozległe oparzenia
 • Udar cieplny lub wyziębienie organizmu
 • Porażenie prądem
 • Podtopienie lub utoniecie
 • Agresja spowodowana chorobą psychiczną
 • Dokonana próba samobójcza
 • Upadek z dużej wysokości
 • Rozległa rana będąca efektem urazu
 • Urazy kończyny dolnej uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

Kiedy zamiast SORu skorzystać ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej?

 • gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia,
 • gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • mamy istotne obawy, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i nasz stan zdrowia,
 • nastąpi zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • w przypadku infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką >39 stopni, szczególnie u małych dzieci i osób w podeszłym wieku,
 • w następstwie bóli brzucha nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • w przypadku nasilonych bóli głowy  nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • wystąpi nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • nastąpi zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu,
 • w przypadku nagłych bóli krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzeń psychicznych z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty.

Informacja dotycząca Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej Urzędu Miasta Krakowa

tel. 12 661-22-40

W ramach Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej udzielane są informacje dotyczące:

 • Adresów i numerów telefonów świadczeniodawców wraz ze wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń medycznych z zakresu:
  a) podstawowej opieki zdrowotnej,
  b) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
  c) pomocy doraźnej (medycyna ratunkowa),
  d) opieki całodobowej,
  e) leczenia szpitalnego,
  f) stomatologii,
  g) rehabilitacji leczniczej,
  h) leczenia uzdrowiskowego,
  i) opieki długoterminowej (zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze),
  j) adresów i numerów telefonów świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu pomocy spolecznej i opieki paliatywno-hospicyjnej z terenu Miasta Krakowa;
  k) adresów i numerów telefonów realizatorów miejskich programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz leczenia uzależnień z terenu Miasta Krakowa;
  l) adresów i numerów telefonów organizacji pozarządowych prowadzących działalność w dziedzinie ochrony zdrowia i dzialających na terenie Miasta Krakowa;
  m) udzielania informacji o dostępności do świadczeń medycznych (czas oczekiwania na wykonanieusługi medycznej) u poszczególnych świadczeniodawców.
 • Ośrodków udzielających bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy domowej, klubów „Anonimowych Alkoholików (AA)" oraz telefonów zaufania dla tych osób z terenu Miasta Krakowa.
 • Pooszukiwania osób zaginionych na terenie Krakowa.

Informacja dotycząca Małopolskiego Oddzialu Wojewódzkiego Narodowego Fundudszu Zdrowia

MOW NFZ, ul. Józefa 21 31-056 Kraków, centrala telefoniczna: 12 29 88 100, adres e-mail: nfz@nfz-krakow.pl

INFORMACJA - Dział Obsługi Świadczeniobiorców 12 29 88 386

INFORMACJA - CAŁODOBOWA AUTOMATYCZNA INFOLINIA 12 194 88.
Operatorem INFOLINII MOW NFZ jest Telekomunikacja Polska. Osoby korzystające z usług innychoperatorów mogą mieć niezależne od działania TNFOLINII problemy z uzyskaniem polączenia. Wtakiej sytuacji należy wybrać numer INFOLINII bez numeru kierunkowego 12.

Całodobowa automatyczna infolinia to szybkie i łatwe uzyskanie informacji na temat świadczeń finansowanych przez NFZ dostępne przez 24 godziny na dobę.
Od pn. do pt. w godz. 8.00 - 16.00 możecie Państwo wybrać rozmowę z konsultantem - tonowo wybierając "0". Bez potrzeby kontaktu z konsultantem możecie Państwo uzyskać infomacje dotyczące zagadnień z następujących zakresów:

 1. zasady korzystania z poszczególnych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej - tonowo wybierając "1",
 2. lecznictwo uzdrowiskowe - tonowo wybierając "2"
 3. opieka zdrowotna w Unii Europejskiej - tonowo wybierając "3"
 4. zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu - tonowo wybierając "4"
 5. dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - tonowo wybierając "5"
 6. możliwość korzystania z opieki zdrowotnej przez osoby nieubezpieczone - tonowo wybierając "6"
 7. kolejki oczekujących - tonowo wybierając "7"
 8. programy profilaktyczne - tonowo wybierając "8"
 9. rzecznik praw pacjenta, linia pacjenta (aktualnie Dział Skarg i Wniosków) - tonowo wybierając "9"

Informacje dotyczące programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ dostępne pod nr telefonu 12 29 88 219.

Wykonanie www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Zgoda