Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Strona główna › Wydarzenia › 22.04.2015 › MPZP FORT BRONOWICE 

MPZP FORT BRONOWICE

22.04.2015 – 06.05.2015

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Fortu Bronowice”.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. oudostępnianiu infomacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr IX/153/ 15 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru„Rejon Fortu Bronowice”.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny.
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2015 r. własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki
organizacyjnej iadresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski
można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska
informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego,
ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji
publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
UWAGA: Pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez
rozpoznania. Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Inforrmacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowejwww.bip.krakow.pl.

Do pobrania

Poprzedni miesiąc
Kwiecień 2015
Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
PLANOWANIE PRZESTRZENNE KRAKOWA – OBSZAR "BRONOWICE - WESELE"

20.03.2015 – 13.04.2015

2
PLANOWANIE PRZESTRZENNE KRAKOWA – OBSZAR "BRONOWICE - WESELE"

20.03.2015 – 13.04.2015

3
PLANOWANIE PRZESTRZENNE KRAKOWA – OBSZAR "BRONOWICE - WESELE"

20.03.2015 – 13.04.2015

4
PLANOWANIE PRZESTRZENNE KRAKOWA – OBSZAR "BRONOWICE - WESELE"

20.03.2015 – 13.04.2015

5
PLANOWANIE PRZESTRZENNE KRAKOWA – OBSZAR "BRONOWICE - WESELE"

20.03.2015 – 13.04.2015

6
PLANOWANIE PRZESTRZENNE KRAKOWA – OBSZAR "BRONOWICE - WESELE"

20.03.2015 – 13.04.2015

7
PLANOWANIE PRZESTRZENNE KRAKOWA – OBSZAR "BRONOWICE - WESELE"

20.03.2015 – 13.04.2015

8
PLANOWANIE PRZESTRZENNE KRAKOWA – OBSZAR "BRONOWICE - WESELE"

20.03.2015 – 13.04.2015

9
PLANOWANIE PRZESTRZENNE KRAKOWA – OBSZAR "BRONOWICE - WESELE"

20.03.2015 – 13.04.2015

Plan zagospodarowania przestrzennego "Rejon Ronda Ofiar Katynia II"

09.04.2015

10
PLANOWANIE PRZESTRZENNE KRAKOWA – OBSZAR "BRONOWICE - WESELE"

20.03.2015 – 13.04.2015

11
PLANOWANIE PRZESTRZENNE KRAKOWA – OBSZAR "BRONOWICE - WESELE"

20.03.2015 – 13.04.2015

12
PLANOWANIE PRZESTRZENNE KRAKOWA – OBSZAR "BRONOWICE - WESELE"

20.03.2015 – 13.04.2015

13
PLANOWANIE PRZESTRZENNE KRAKOWA – OBSZAR "BRONOWICE - WESELE"

20.03.2015 – 13.04.2015

14
15
16
ZAPROSZENIE NA IX SESJĘ RADY DZIELNICY VI BRONOWICE 23.04.2015

16.04.2015 – 23.04.2015

17
ZAPROSZENIE NA IX SESJĘ RADY DZIELNICY VI BRONOWICE 23.04.2015

16.04.2015 – 23.04.2015

DNI ZIEMI - KRAKOWSKA WYSTAWA EKOLOGICZNA 24 - 25 KWIETNIA

17.04.2015 – 27.04.2015

18
ZAPROSZENIE NA IX SESJĘ RADY DZIELNICY VI BRONOWICE 23.04.2015

16.04.2015 – 23.04.2015

DNI ZIEMI - KRAKOWSKA WYSTAWA EKOLOGICZNA 24 - 25 KWIETNIA

17.04.2015 – 27.04.2015

19
ZAPROSZENIE NA IX SESJĘ RADY DZIELNICY VI BRONOWICE 23.04.2015

16.04.2015 – 23.04.2015

DNI ZIEMI - KRAKOWSKA WYSTAWA EKOLOGICZNA 24 - 25 KWIETNIA

17.04.2015 – 27.04.2015

20
ZAPROSZENIE NA IX SESJĘ RADY DZIELNICY VI BRONOWICE 23.04.2015

16.04.2015 – 23.04.2015

DNI ZIEMI - KRAKOWSKA WYSTAWA EKOLOGICZNA 24 - 25 KWIETNIA

17.04.2015 – 27.04.2015

21
ZAPROSZENIE NA IX SESJĘ RADY DZIELNICY VI BRONOWICE 23.04.2015

16.04.2015 – 23.04.2015

DNI ZIEMI - KRAKOWSKA WYSTAWA EKOLOGICZNA 24 - 25 KWIETNIA

17.04.2015 – 27.04.2015

22
ZAPROSZENIE NA IX SESJĘ RADY DZIELNICY VI BRONOWICE 23.04.2015

16.04.2015 – 23.04.2015

DNI ZIEMI - KRAKOWSKA WYSTAWA EKOLOGICZNA 24 - 25 KWIETNIA

17.04.2015 – 27.04.2015

MPZP FORT BRONOWICE

22.04.2015 – 06.05.2015

23
ZAPROSZENIE NA IX SESJĘ RADY DZIELNICY VI BRONOWICE 23.04.2015

16.04.2015 – 23.04.2015

DNI ZIEMI - KRAKOWSKA WYSTAWA EKOLOGICZNA 24 - 25 KWIETNIA

17.04.2015 – 27.04.2015

MPZP FORT BRONOWICE

22.04.2015 – 06.05.2015

24
DNI ZIEMI - KRAKOWSKA WYSTAWA EKOLOGICZNA 24 - 25 KWIETNIA

17.04.2015 – 27.04.2015

MPZP FORT BRONOWICE

22.04.2015 – 06.05.2015

25
DNI ZIEMI - KRAKOWSKA WYSTAWA EKOLOGICZNA 24 - 25 KWIETNIA

17.04.2015 – 27.04.2015

MPZP FORT BRONOWICE

22.04.2015 – 06.05.2015

Regulamin rekreacyjnego rajdu rowerowergo Kraków - Trzebinia 25.04.2015

25.04.2015

26
DNI ZIEMI - KRAKOWSKA WYSTAWA EKOLOGICZNA 24 - 25 KWIETNIA

17.04.2015 – 27.04.2015

MPZP FORT BRONOWICE

22.04.2015 – 06.05.2015

27
DNI ZIEMI - KRAKOWSKA WYSTAWA EKOLOGICZNA 24 - 25 KWIETNIA

17.04.2015 – 27.04.2015

MPZP FORT BRONOWICE

22.04.2015 – 06.05.2015

Zaproszenie na X sesję Rady Dzielnicy VI 5.05.2015

27.04.2015 – 05.05.2015

28
MPZP FORT BRONOWICE

22.04.2015 – 06.05.2015

Zaproszenie na X sesję Rady Dzielnicy VI 5.05.2015

27.04.2015 – 05.05.2015

29
MPZP FORT BRONOWICE

22.04.2015 – 06.05.2015

Zaproszenie na X sesję Rady Dzielnicy VI 5.05.2015

27.04.2015 – 05.05.2015

30
MPZP FORT BRONOWICE

22.04.2015 – 06.05.2015

Zaproszenie na X sesję Rady Dzielnicy VI 5.05.2015

27.04.2015 – 05.05.2015

Wykonanie www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Zgoda