Sesja LV (23.03.2023) – Dzielnica 6 - Bronowice
District VI - tradition and modernity

District VI - tradition and modernity

Home › Sesje rady dzielnicy  › Projekty uchwał zgłoszone na sesję  › VIII KADENCJA 2018 - 2023  › Sesje 2023  › Sesja LV (23.03.2023) 

Zawiadamiamy, że LV sesja Rady Dzielnicy VI Bronowice odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji Teams Microsoft w dniu 23.03.2023 r. o godz. 19.00.

Jeśli chcą Państwo złożyć oświadczenie w sprawach będących przedmiotem obrad
Rady mogą to Państwo uczynić za pomocą poczty elektronicznej na adres:
rada@dzielnica6.krakow.pl w terminie do 22.03.2023 r. do godz. 19.00.

Projekt porządku obrad:
1. Ustalenie porządku obrad,
2. Zmiana rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI
Bronowice na rok 2023, druk nr 405,
3. Zmiana rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI
Bronowice na rok 2023, druk nr 406,
4. Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy
Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego
przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w latach 2023-2024, druk nr 407,
5. Opinia w sprawie opinii do projektu uchwały Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie
wprowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w godzinach nocnej
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży, druk nr 408,
6. Wniosek w sprawie budowy miejsc parkingowych w ramach Programu budowy miejsc
postojowych w Krakowie, druk nr 409,
7. Zmiana rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI
Bronowice na rok 2023, druk nr 410,
8. Zmiana rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI
Bronowice na rok 2023, druk nr 412,
9. Wniosek w sprawie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu w rejonie
ul. Jadwigi z Łobzowa w Krakowie, druk nr 413,
10. Zmiana rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI
Bronowice na rok 2023, druk nr 414,
11. Zmiana Uchwały Nr XXXI/239/2021 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego
planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w latach 2022-2023, druk
nr 397,
12. Zmiana rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI
Bronowice na rok 2023, druk nr 415,
13. Oświadczenia i komunikaty.
Z poważaniem,
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy VI Bronowice
Bogdan Smok

Rada

Made by www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

I agree