Sesja XXII (30.12.2020) – Dzielnica 6 - Bronowice
District VI - tradition and modernity

District VI - tradition and modernity

Home › Sesje rady dzielnicy  › Projekty uchwał zgłoszone na sesję  › VIII KADENCJA 2018 - 2023  › Sesje 2020  › Sesja XXII (30.12.2020) 

KADENCJA 2018-2023

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że sesja Rady Dzielnicy VI Bronowice odbędzie się w trybie
zdalnym przy użyciu aplikacji Teams Microsoft w dniu 30.12.2020 r. o godz.
19.00.

Jeśli chcą Państwo złożyć oświadczenie w sprawach będących przedmiotem
obrad Rady mogą to Państwo uczynić za pomocą poczty elektronicznej na
adres: rada@dzielnica6.krakow.pl w terminie do 29.12.2020 r. do godz.
19.00. Oświadczenia złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Z poważaniem,
Bogdan Smok
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice

Projekt porządku obrad:

1. Ustalenie porządku obrad,

2. Opinia w sprawie przesunięcia progu zwalniającego na ul. Naukowców w Krakowie, druk nr 215,

3. Upoważnienie Zarządu Dzielnicy VI Bronowice do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami, druk nr 216,

4. Oświadczenia i komunikaty.

Rada

Made by www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

I agree