Sesja XLVII (25.08.2022) – Dzielnica 6 - Bronowice
District VI - tradition and modernity

District VI - tradition and modernity

Home › Sesje rady dzielnicy  › Projekty uchwał zgłoszone na sesję  › VIII KADENCJA 2018 - 2023  › Sesja 2022  › Sesja XLVII (25.08.2022) 

KADENCJA 2018 - 2023

Zawiadamiamy, że XLVII sesja Rady Dzielnicy VI Bronowice odbędzie się wtrybie zdalnym przy użyciu aplikacji Teams Microsoft w dniu 25.08.2022 r. ogodz. 19.00.

Jeśli chcą Państwo złożyć oświadczenie w sprawach będących przedmiotem obrad Rady mogą to Państwo uczynić za pomocą poczty elektronicznej na adres: rada@dzielnica6.krakow.pl w terminie do 24.08.2022 r. do godz. 19.00.

Uprzejmie zapraszam na XLVII sesję Rady Dzielnicy VI Bronowice, którą zwołuję na dzień
25 sierpnia 2022 roku (czwartek) o godz. 19.00, która zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie) przez aplikację Teams Microsoft z siedziby Dzielnicy VI Bronowice przy ul. Zarzecze 124A. Minimalne wymogi: dostęp do Internetu, zainstalowane słuchawki z mikrofonem i kamera internetowa.
Projekt porządku obrad:
1. Ustalenie porządku obrad,
2. Zmiana rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI
Bronowice na rok 2022, druk nr 361,
3. Zmiana rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI
Bronowice na rok 2023, druk nr 362,
4. Zmiana rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI
Bronowice na rok 2023, druk nr 363,
5. Zmiana rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI
Bronowice na rok 2023, druk nr 364,
6. Zmiana Uchwały Nr LI/376/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 17.05.2018 r.
z późn. zm. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do
Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania
inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w latach
2019-2021, druk nr 365,
7. Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy
Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego
przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w latach 2023-2024 druk nr 366,
8. Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie inwestycji
do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2023, druk nr 367,
9. Opinia w sprawie projektu przebudowy skrzyżowań na ulicach: Na Błonie i Balicka,
Lindego i Na Błonie, Armii Krajowej i Zarzecze w Krakowie, druk nr 368,
10. Oświadczenia i komunikaty.
Z poważaniem,
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy VI Bronowice
Bogdan Smok

Rada

Made by www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

I agree