Sesja XLV (09.06.22) – Dzielnica 6 - Bronowice
District VI - tradition and modernity

District VI - tradition and modernity

Home › Sesje rady dzielnicy  › Projekty uchwał zgłoszone na sesję  › VIII KADENCJA 2018 - 2023  › Sesja 2022  › Sesja XLV (09.06.22) 

KADENCJA 2018 - 2023

Zawiadamiamy, że XLV sesja Rady Dzielnicy VI Bronowice odbędzie się w trybie
zdalnym przy użyciu aplikacji Teams Microsoft w dniu 09.06.2022 r.
o godz. 19.00.

Jeśli chcą Państwo złożyć oświadczenie w sprawach będących przedmiotem obrad
Rady mogą to Państwo uczynić za pomocą poczty elektronicznej na
adres: rada@dzielnica6.krakow.pl w terminie do 08.06.2022 r. do godz.


19.00. Oświadczenia złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.


Uprzejmie zapraszam na XLV sesję Rady Dzielnicy VI Bronowice, którą zwołuję na dzień 9 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 19.00, która zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie) przez aplikację Teams Microsoft z siedziby Dzielnicy VI Bronowice przy ul. Zarzecze 124A. Minimalne wymogi: dostęp do Internetu, zainstalowane słuchawki z mikrofonem i kamera internetowa.

Projekt porządku obrad:

1. Ustalenie porządku obrad,

2. Opinia i wnioski w sprawie zbycia działki nr 225/4 obr. 1 Krowodrza przy ul. Jesionowej w Krakowie, druk nr 346,

3. Zmiana Uchwały Nr LI/376/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 17.05.2018 r. z późn. zm. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w latach 2019-2021, druk nr 347,

4. Opinia w sprawie projektu rozbudowy ul. Na Błonie w Krakowie, druk nr 348,

5. Oświadczenia i komunikaty.

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady i Zarządu

Dzielnicy VI Bronowice
Bogdan Smok

Rada

Made by www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

I agree