Sesja XLII (17.03.2022) – Dzielnica 6 - Bronowice
District VI - tradition and modernity

District VI - tradition and modernity

Home › Sesje rady dzielnicy  › Projekty uchwał zgłoszone na sesję  › VIII KADENCJA 2018 - 2023  › Sesja 2022  › Sesja XLII (17.03.2022) 

KADENCJA 2018 - 2023

Uprzejmie zapraszam na XLII sesję Rady Dzielnicy VI Bronowice, którą zwołuję na dzień 17 marca 2022 roku (czwartek) o godz. 19.00, która zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie) przez aplikację Teams Microsoft z siedziby Dzielnicy VI Bronowice przy ul. Zarzecze 124A.

Minimalne wymogi: dostęp do Internetu, zainstalowane słuchawki z mikrofonem i kamera internetowa.

Projekt porządku obrad:

1. Ustalenie porządku obrad,

2. Zmiana Uchwały Nr XXXVIII/273/2021 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VI Bronowice, druk nr 325,

3. Przystąpienie do IX edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, druk nr 326,

4. Zmiana rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2022, druk nr 327,

5. Zmiana Uchwały Nr XXXI/239/2021 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w latach 2022-2023, druk nr 328,

6. Opinia i wniosek w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i garażem podziemnym na działkach nr 181/9, 182/8, 183/7, 183/8 obr. 3 Krowodrza przy ul. Szlachtowskiego 13 w Krakowie”, druk nr 329,

7. Oświadczenia i komunikaty.

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice

Bogdan Smok

Rada

Made by www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

I agree