Sesja XLI (23.02.2022) – Dzielnica 6 - Bronowice
District VI - tradition and modernity

District VI - tradition and modernity

Home › Sesje rady dzielnicy  › Projekty uchwał zgłoszone na sesję  › VIII KADENCJA 2018 - 2023  › Sesja 2022  › Sesja XLI (23.02.2022) 

KADENCJA 2018 - 2023

Zawiadamiamy, że XLII sesja Rady Dzielnicy VI Bronowice odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji Teams Microsoft w dniu 17.03.2022 r. o godz. 19.00. Jeśli chcą Państwo złożyć oświadczenie w sprawach będących przedmiotem obrad Rady mogą to Państwo uczynić za pomocą poczty elektronicznej na adres: rada@dzielnica6.krakow.pl w terminie do 16.03.2022 r. do godz. 19.00. Oświadczenia złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Uprzejmie zapraszam na XLI sesję Rady Dzielnicy VI Bronowice, którą zwołuję na dzień 23 lutego 2022 roku (środa) o godz. 19.00, która zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie) przez aplikację Teams Microsoft z siedziby Dzielnicy VI Bronowice przy ul. Zarzecze 124A. Minimalne wymogi: dostęp do Internetu, zainstalowane słuchawki z mikrofonem i kamera internetowa.
Projekt porządku obrad:
1. Ustalenie porządku obrad,
2. Opinia w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Bandtkiego w Krakowie, druk nr 316,
3. Zmiana rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2022, druk nr 317,
4. Zmiana rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2022, druk nr 318,
5. Zmiana rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2022, druk nr 319,
6. Zmiana rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2022, druk nr 320,
7. Zmiana Uchwały Nr LI/376/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 17.05.2018 r. z późn. zm. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w latach 2019-2021, druk nr 321,
8. Opinia w sprawie wprowadzenia „strefy ruchu” na ul. Kołowej w Krakowie, druk nr 322,
9. Oświadczenia i komunikaty.

Rada

Made by www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

I agree