Sesja XXXI (01.07.2021) – Dzielnica 6 - Bronowice
District VI - tradition and modernity

District VI - tradition and modernity

Home › Sesje rady dzielnicy  › Projekty uchwał zgłoszone na sesję  › VIII KADENCJA 2018 - 2023  › SESJA 2021  › Sesja XXXI (01.07.2021) 

KADENCJA 2018-2023

XXXI sesja Rady Dzielnicy VI Bronowice odbędzie się 1 lipca 2021 o godz. 19:00 w trybie zdalnym.

Uprzejmie zapraszam na XXXI sesję Rady Dzielnicy VI Bronowice, którą zwołuję na dzień
1 lipca 2021 roku (czwartek) o godz. 19.00, która zostanie przeprowadzona za pomocą
środków porozumiewania się na odległość (zdalnie) przez aplikację Teams Microsoft
z siedziby Dzielnicy VI Bronowice przy ul. Zarzecze 124A. Minimalne wymogi: dostęp do
Internetu, zainstalowane słuchawki z mikrofonem i kamera internetowa.
Projekt porządku obrad:
1. Ustalenie porządku obrad,
2. Opinia do założeń inwestycyjnych pn. budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Szalachtowskiego w Krakowie, druk nr 257,
3. Rozdysponowanie środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na
rok 2022, druk nr 258,
4. Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy
Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego
przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w latach 2022-2023, druk nr 259,
5. Zmiana Uchwały Nr LI/376/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 17.05.2018 r.
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego
planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w latach 2019-2021,
druk nr 260,
6. Zmiana Uchwały Nr VI/66/2019 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego
planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w latach 2019-2022,
druk nr 261,
7. Oświadczenia i komunikaty.
Z poważaniem,
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy VI Bronowice
Bogdan Smok

Rada

Made by www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

I agree