Sesja XXX (28.06.2021) – Dzielnica 6 - Bronowice
District VI - tradition and modernity

District VI - tradition and modernity

Home › Sesje rady dzielnicy  › Projekty uchwał zgłoszone na sesję  › VIII KADENCJA 2018 - 2023  › SESJA 2021  › Sesja XXX (28.06.2021) 

KADENCJA 2018 - 2023

Uprzejmie zapraszam na XXX sesję Rady Dzielnicy VI Bronowice, którą zwołuję na dzień 29 czerwca 2021 roku (wtorek) o godz. 19.00, która zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie) przez aplikację Teams Microsoft z siedziby Dzielnicy VI Bronowice przy ul. Zarzecze 124A.

Minimalne wymogi: dostęp do Internetu, zainstalowane słuchawki z mikrofonem i kamera internetowa.

Projekt porządku obrad:

1. Ustalenie porządku obrad,

2. Zmiana rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2021, druk nr 252,

3. Opinia do założeń inwestycyjnych pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zapolskiej w Krakowie, druk nr 255,

4. Wniosek o budowę windy zewnętrznej dla obsługi ruchu pieszego przy skrzyżowaniu ulicy Balickiej z ulicą Armii Krajowej, druk nr 256,

5. Oświadczenia i komunikaty.

Z poważaniem, Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice Bogdan Smok

Rada

Made by www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

I agree