Sesja XXVII (10.05.2021) – Dzielnica 6 - Bronowice
District VI - tradition and modernity

District VI - tradition and modernity

Home › Sesje rady dzielnicy  › Projekty uchwał zgłoszone na sesję  › VIII KADENCJA 2018 - 2023  › SESJA 2021  › Sesja XXVII (10.05.2021) 

KADENCJA 2018-2023

Uprzejmie zapraszam na XXVII sesję Rady Dzielnicy VI Bronowice, którą zwołuję na dzień 10 maja 2021 roku (poniedziałek) o godz. 19.00, która zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie) przez aplikację Teams Microsoft z siedziby Dzielnicy VI Bronowice przy ul. Zarzecze 124A. Minimalne wymogi: dostęp do Internetu, zainstalowane słuchawki z mikrofonem i kamera internetowa.
Projekt porządku obrad:
1. Ustalenie porządku obrad,
2. Opini a w sprawie projektu budowy ciągu pieszego w okolicy skrzyżowania ul. Zarzecze i Przybyszewskiego w Krakowie, druk nr 239,
3. Zmiana rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2021, druk nr 240,
4. Zmiana rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2021, druk nr 241,
5. Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy VI Bronowice w roku 2020, druk nr 238,
6. Wstępne rozdysponowanie środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2022, druk nr 242,
7. Oświadczenia i komunikaty.

Zawiadamiamy, że sesja Rady Dzielnicy VI Bronowice odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji Teams Microsoft w dniu 10.05.2021 r. o godz. 19.00.

Jeśli chcą Państwo złożyć oświadczenie w sprawach będących przedmiotem obrad Rady mogą to Państwo uczynić za pomocą poczty elektronicznej na adres: rada@dzielnica6.krakow.pl w terminie do 09.05.2021 r. do godz. 19.00. Oświadczenia złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Z poważaniem,

Bogdan Smok

Przewodniczący Rady i Zarządu dzielnicy VI Bronowice

Rada

Made by www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

I agree