District VI - tradition and modernity

District VI - tradition and modernity

Home › News › 15.05.2019 | Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Majówka z pracą” 

Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Majówka z pracą”

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracyw Krakowie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic na Targi Pracyi Przedsiębiorczości „Majówka z pracą”, które odbędą się 29 maja 2019 r. (środa) w godz.10.00 – 14.00 w TAURON Arenie Kraków, ul. Stanisława Lema 7.Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracyw Krakowie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic na Targi Pracyi Przedsiębiorczości „Majówka z pracą”, które odbędą się 29 maja 2019 r. (środa) w godz.10.00 – 14.00 w TAURON Arenie Kraków, ul. Stanisława Lema 7.

Uczestnictwo w wydarzeniu to okazja dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy do zapoznania
się aktualną sytuacją panującą na lokalnym rynku pracy, szeroką bazą ofert pracy zaprezentowanych
przez wystawców, planami rekrutacyjnymi firm, które poszukują pracowników, a także
szansa bezpośredniego spotkania z potencjalnymi pracodawcami.
W planowanym wydarzeniu weźmie udział około 80 wystawców, pochodzących głównie
z lokalnego rynku pracy. Obecne będą firmy poszukujące pracowników oraz instytucje zewnętrzne,
które przedstawią uczestnikom targów ofertę pomocy w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych.
Tut. Urząd uruchomi także stanowisko doradców zawodowych, z których pomocy będą
mogły skorzystać zainteresowane osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Doradcy chętnie pomogą
uczestnikom targów w wyborze odpowiedniej pracy, zgodnej z umiejętnościami i zainteresowaniami,
udzielą informacji jak dobrze zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej z potencjalnym
pracodawcą, a także pomogą w napisaniu życiorysu czy też listu motywacyjnego.
Ponadto, w związku z dużym zainteresowaniem pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców,
uruchomione zostanie stanowisko, gdzie pracownicy Grodzkiego Urzędu Pracy, a także
przedstawiciele Wydziału ds. Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego będą
udzielali informacji na temat legalizacji pracy i pobytu obcokrajowców w Polsce.
Podczas wydarzenia utworzona zostanie również strefa przedsiębiorczości, do której Urząd
zaprosił przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu
Skarbowego, a także innych instytucji wspierających rozwój biznesu, którzy będą udzielali porad
zainteresowanym pracodawcom i przedsiębiorcom. Do strefy zapraszamy także wszystkie osoby
planujące otworzyć działalność gospodarczą, które potrzebują wsparcia finansowego lub merytorycznego.
W programie Targów zaplanowano także organizację bezpłatnych warsztatów, podczas
których zaproszeni specjaliści podzielą się praktycznymi radami związanymi z otwarciem i prowadzeniem
firmy. Poniżej prezentujemy harmonogram warsztatów, które zostaną podzielone na 4 panele:
Panel I – godz. 09.00 - 10.15 – warsztaty „Zasady, warunki i kwoty dofinansowania do działalności
gospodarczej w ramach projektów Unijnych”, które poprowadzą specjalista z Małopolskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego, a także pracownik Grodzkiego Urzędu Pracy. Głównym celem
warsztatów jest zaprezentowanie osobom bezrobotnym warunków i zasad ubiegania się o dofinansowanie,
a także przedstawienie praktycznych porad związanych z uzupełnianiem wniosku.
Panel II – godz. 10.30 – 11.30 – warsztaty prowadzone przez specjalistę z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych: „Działalność gospodarcza – ulga na start, preferencyjne składki, „mały ZUS” –
warunki, uprawnienia, skutki”. Uczestnicy wykładu zostaną zaznajomieni z aktualnie obowiązującymi
przepisami związanymi z obowiązkiem opłacania składek ZUS, ich wysokością oraz warunkami
skorzystania z ulgi na start.
Panel III – godz. 11.45 – 12.45 – warsztaty przedstawiciela Urzędu Skarbowego: „Obowiązki podatnika
w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej”. Głównym celem wykładu jest
przedstawienie przyszłym przedsiębiorcom zobowiązań względem US jakie wynikają z prowadzenia
działalności gospodarczej oraz przekazanie uczestnikom wiedzy związanej z przepisami dotyczącymi
form opodatkowania dochodów.
Panel IV – godz. 13.00 – 13.45 – szkolenie prowadzone przez doradcę projektu Google Internetowe
Rewolucje „Internetowy niezbędnik przedsiębiorcy, czyli zestaw narzędzi, które przydadzą
się Twojej firmie!”. Głównym celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników informacji na temat
tego, jak poprawić widoczność firmy w internecie, zwiększyć efektywność działań i zdobyć nowych
klientów.
W warsztatach mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane po wcześniejszym
zgłoszeniu udziału. W tym celu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na
stronie internetowej www.gupkrakow.pl w zakładce aktualności, a także w siedzibie tut. Urzędu
(pok. 200). Podpisane zgłoszenie należy przesłać na adres: targi@gupkrakow.pl lub przekazać pracownikom
pośrednictwa pracy pok. 100, 101 lub 200 w terminie do 20 maja 2019 r. Liczba
miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje w sprawie
warsztatów można uzyskać również pod numerem 12 68 68 252, 12 68 68 254.
Udział w Targach Pracy jest całkowicie bezpłatny.
Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Majówka z pracą”Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracyw Krakowie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic na Targi Pracyi Przedsiębiorczości „Majówka z pracą”, które odbędą się 29 maja 2019 r. (środa) w godz.10.00 – 14.00 w TAURON Arenie Kraków, ul. Stanisława Lema 7.Uczestnictwo w wydarzeniu to okazja dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy do zapoznaniasię aktualną sytuacją panującą na lokalnym rynku pracy, szeroką bazą ofert pracy zaprezentowanychprzez wystawców, planami rekrutacyjnymi firm, które poszukują pracowników, a takżeszansa bezpośredniego spotkania z potencjalnymi pracodawcami.W planowanym wydarzeniu weźmie udział około 80 wystawców, pochodzących główniez lokalnego rynku pracy. Obecne będą firmy poszukujące pracowników oraz instytucje zewnętrzne,które przedstawią uczestnikom targów ofertę pomocy w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych.Tut. Urząd uruchomi także stanowisko doradców zawodowych, z których pomocy będąmogły skorzystać zainteresowane osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Doradcy chętnie pomogąuczestnikom targów w wyborze odpowiedniej pracy, zgodnej z umiejętnościami i zainteresowaniami,udzielą informacji jak dobrze zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej z potencjalnympracodawcą, a także pomogą w napisaniu życiorysu czy też listu motywacyjnego.Ponadto, w związku z dużym zainteresowaniem pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców,uruchomione zostanie stanowisko, gdzie pracownicy Grodzkiego Urzędu Pracy, a takżeprzedstawiciele Wydziału ds. Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego będąudzielali informacji na temat legalizacji pracy i pobytu obcokrajowców w Polsce.Podczas wydarzenia utworzona zostanie również strefa przedsiębiorczości, do której Urządzaprosił przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, UrzęduSkarbowego, a także innych instytucji wspierających rozwój biznesu, którzy będą udzielali poradzainteresowanym pracodawcom i przedsiębiorcom. Do strefy zapraszamy także wszystkie osobyplanujące otworzyć działalność gospodarczą, które potrzebują wsparcia finansowego lub merytorycznego.W programie Targów zaplanowano także organizację bezpłatnych warsztatów, podczasktórych zaproszeni specjaliści podzielą się praktycznymi radami związanymi z otwarciem i prowadzeniemfirmy. Poniżej prezentujemy harmonogram warsztatów, które zostaną podzielone na 4 panele:Panel I – godz. 09.00 - 10.15 – warsztaty „Zasady, warunki i kwoty dofinansowania do działalnościgospodarczej w ramach projektów Unijnych”, które poprowadzą specjalista z MałopolskiejAgencji Rozwoju Regionalnego, a także pracownik Grodzkiego Urzędu Pracy. Głównym celemwarsztatów jest zaprezentowanie osobom bezrobotnym warunków i zasad ubiegania się o dofinansowanie,a także przedstawienie praktycznych porad związanych z uzupełnianiem wniosku.Panel II – godz. 10.30 – 11.30 – warsztaty prowadzone przez specjalistę z Zakładu UbezpieczeńSpołecznych: „Działalność gospodarcza – ulga na start, preferencyjne składki, „mały ZUS” –warunki, uprawnienia, skutki”. Uczestnicy wykładu zostaną zaznajomieni z aktualnie obowiązującymiprzepisami związanymi z obowiązkiem opłacania składek ZUS, ich wysokością oraz warunkamiskorzystania z ulgi na start.Panel III – godz. 11.45 – 12.45 – warsztaty przedstawiciela Urzędu Skarbowego: „Obowiązki podatnikaw związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej”. Głównym celem wykładu jestprzedstawienie przyszłym przedsiębiorcom zobowiązań względem US jakie wynikają z prowadzeniadziałalności gospodarczej oraz przekazanie uczestnikom wiedzy związanej z przepisami dotyczącymiform opodatkowania dochodów.Panel IV – godz. 13.00 – 13.45 – szkolenie prowadzone przez doradcę projektu Google InternetoweRewolucje „Internetowy niezbędnik przedsiębiorcy, czyli zestaw narzędzi, które przydadząsię Twojej firmie!”. Głównym celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników informacji na temattego, jak poprawić widoczność firmy w internecie, zwiększyć efektywność działań i zdobyć nowychklientów.W warsztatach mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane po wcześniejszymzgłoszeniu udziału. W tym celu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest nastronie internetowej www.gupkrakow.pl w zakładce aktualności, a także w siedzibie tut. Urzędu(pok. 200). Podpisane zgłoszenie należy przesłać na adres: targi@gupkrakow.pl lub przekazać pracownikompośrednictwa pracy pok. 100, 101 lub 200 w terminie do 20 maja 2019 r. Liczbamiejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje w sprawiewarsztatów można uzyskać również pod numerem 12 68 68 252, 12 68 68 254.Udział w Targach Pracy jest całkowicie bezpłatny.

Rada

Other news

Komunikat w związku z pracą biura.

Szanowni Państwo !W związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczącego obecnej sytuacji epidemiologicznej, informujemy, że...

23.10.2020

Komunikat o odwołaniu sesji XXII rady dzielnicy

W związku z dynamicznie rozwijającą się pandemią i rekordową liczbą zachorowań, i zgonów na COVID 19 w Małopolsce, a w...

20.10.2020

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków.

Ogłoszenie Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o...

14.10.2020

Praca biura dzielnicy VI w związku z sytuacją epidemiologiczn

Szanowni Państwo, W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo, informuję, że biuro...

14.10.2020
All news

Made by www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

I agree