KOŚCIOŁY I PARAFIE – Dzielnica 6 - Bronowice
District VI - tradition and modernity

District VI - tradition and modernity

Home › Instytucje  › KOŚCIOŁY I PARAFIE 

Historia parafii

Władze kościelne na granicy dwóch wsi, przy drodze ojcowskiej, rozpoczęły budowę kościoła, oddając w użytkowanie wiernych najpierw prezbiterium w 1895 r. Po poświęceniu kościoła w 1909 roku doszło do erygowania parafii. Wtedy jednak okazało się, że plan utworzenia jednej wspólnej parafii dla Bronowic Małych i Wielkich nie mógł być zrealizowany wobec sprzeciwu mieszkańców obu wsi. Wzajemne stosunki związane jeszcze ze starymi nazwami: Bronowice Polskie i Bronowice Niemieckie (XIV-XVII w.), nie pozwalały nadal na zbratanie się w jednym kościele. Bronowice Małe zatem pozostały przy parafii Mariackiej.

Do zasadniczego rozwiązania tego problemu doszło dopiero w 1946 r., gdy pałac archiprezbitera, częściowo już przebudowany, zamieniony został w jednym skrzydle na kaplicę, co pozwoliło w 1949 r. powołać tu parafię. Pierwszy proboszcz, ks. Antoni Gigoń, nękany śledztwami i szykanowany przez służbę bezpieczeństwa, na żądanie władz państwowych zmuszony był opuścić swoją parafię w 1956 r. Władze państwowe po parcelacji umieściły we dworze w 1949 r. zakład poprawczy dla młodych chłopców, który stał się postrachem mieszkańców. Dzięki przychylności rodziny Rydlów udało się przenieść życie kulturalne wsi do ich dworku. W latach 1963-1980 na bryle pałacu zbudowano obecny kościół pod wezwaniem św. Antoniego. Początkowo - wobec zakazu władz - dawny budynek przekształcano stopniowo , powiększając go ostatecznie do rozmiarów obecnej świątyni. Wielkie zasługi przy budowie tego kościoła położył ówczesny proboszcz, ks. prałat Stanisław Truszkowski. Ten skrótowy opis nie uwzględnia oczywiście wszystkich realiów tamtych czasów.

Po okresie zastoju rozpoczęła się w latach sześćdziesiątych dynamiczna urbanizacja i wyrastanie nowych osiedli mieszkaniowych, co spowodowało, że na historycznych terenach Bronowic istnieją obecnie już trzy parafie: św. Antoniego w Bronowicach Małych, erygowana w 1949 r.(ok. 1200 mieszkańców); św. Jana Kantego na os. Widok, erygowana w 1984 r. (ok. 10 000 mieszkańców); oraz św. Wojciecha, przy ul. Bronowickiej, erygowana w 1988 (ok. 7200 mieszkańców). 
Wybór patronów nowo powstałych parafii można po części traktować jako przeniesienie najstarszych symboli chrystianizmu ze starego Krakowa do nowych osiedli starych Bronowic. Św. Wojciech zawsze będzie się kojarzył z kościółkiem w Rynku Głównym i jego misją, a św. Jan z Kęt z Uniwersytetem Jagiellońskim, w którym był profesorem.

Andrzej Lechowski

Made by www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

I agree