Zgłaszanie i weryfikacja projektów – Dzielnica 6 - Bronowice
District VI - tradition and modernity

District VI - tradition and modernity

Home › Budżet obywatelski  › Budżet obywatelski 2014 › Zgłaszanie i weryfikacja projektów 

Zasady zgłaszania projektu

Jako mieszkaniec wiesz najlepiej czego potrzeba Twojej okolicy i miastu. Może trzeba wyremontować chodnik na jednej z ulic, stworzyć nowe tereny zielone albo nowy plac zabaw? Być może trzeba rozbudować ofertę spędzania wolnego czasu ? Wymyśl i złóż projekt… to się opłaca!

Projekty można zgłaszać od 5 maja do 16 czerwca 2014 r. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Krakowa, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat.

Na co można przeznaczyć środki?

Pieniądze z budżetu obywatelskiego można przeznaczyć zarówno na inwestycje, jak i na projekty „miękkie”, jak np. dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych. Ważne by pomysł na projekt mieścił się w ramach zadań znajdujących się w kompetencjach gminy i powiatu.

Jak przygotować formularz wniosku?

1.  Określ, czy Twój projekt ma charakter lokalny (dzielnicowy) czy ogólnomiejski.

Zadania lokalne to takie, które odpowiadają potrzebą mieszkańców poszczególnych Dzielnic miasta Krakowa i realizowane są w ramach środków wydzielonych do ich dyspozycji.

Zadania ogólnomiejskie to takie, które służą mieszkańcom całego miasta, co oznacza, że dotyczą one potrzeb mieszkańców więcej niż jednej Dzielnicy.

2. Projekt składa się na specjalnym formularzu, który możesz otrzymać we wszystkich siedzibach Rad Dzielnic oraz w wybranych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa.  Ich listę możesz znaleźć na www.budzet.krakow.pl
3. Pamiętaj, że Twój projekt musi być umiejscowiony na gruntach gminnych, dlatego sprawdź czyją własnością jest teren, na którym ma zostać zlokalizowany projekt. Informację taką możesz uzyskać na stronie www.budzet.krakow.pl w zakładce Miejski System Informacji Przestrzennej Miasta Krakowa (MSIP).
4. Oprócz lokalizacji, w formularzu projektu należy:
 • opisać w kilku zdaniach (max 80 wyrazów) cel projektu
 • opisać co dokładnie zostanie wykonane i w jakim celu oraz wskazać główne działania, które będą podjęte przy realizacji projektu (max 1000 wyrazów),
 • uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, na który odpowiada projekt i uzasadnić oraz wskazać jak rozwiązanie problemu wpłynie na życie mieszkańców (max 200 wyrazów),opisać zakres i zastosowanie projektu wskazując komu będzie służył projekt i którzy mieszkańcy skorzystają na jego realizacji (max 100 wyrazów),
 • opisać w punktach harmonogram działań związanych z wykonaniem projektu

5. Zgłaszający propozycję zadania określ przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania. Sprawdź, czy szacunkowa wartość proponowanego projektu nie przekracza kwoty przydzielonej dla Twojej Dzielnicy. Jeśli posiadasz dodatkowe materiały np. kosztorys, szkice sytuacyjne, plany dołącz je do wniosku.

6. Nie zapomnij dołączyć do formularza zgłoszenia zadania listy poparcia dla projektu, która będzie podpisana przez co najmniej 15 mieszkańców Krakowa, którzy ukończyli 16 rok życia. Wzór listy poparcia dla projektu znajdziesz na stronie www.budzet.krakow.pl lub możesz go otrzymać we wszystkich lokalizacjach Rad Dzielnic.

Jak i gdzie złożyć opracowany projekt?

Gotowy formularz wyślij:

 • elektronicznie (skan oryginalnych dokumentów) na adres: budzetobywatelski@um.krakow.pl
 • pocztą na adres: Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C10, 31-931 Kraków z dopiskiem „Budżet Obywatelski”

lub złóż osobiście:

 • na dziennikach podawczych Urzędu Miasta Krakowa w następujących lokalizacjach:
 • Plac Wszystkich Świętych 3-4,
 • Al. Powstania Warszawskiego 10,
 • Rynek Podgórski 1,
 • ul. Grunwaldzka 8,
 • ul. Kasprowicza 29,
 • ul. Wielopole 17a,
 • os. Zgody 2,
 • ul. Sarego 4,
 • ul. Wielicka 28a,
 • ul. Stachowicza 18,
 • ul. Lubelska 27,
 • Galeria Handlowa ul. Stawowa 61 lokal nr 157.

Złożony formularz po weryfikacji formalnej (do 20 czerwca) podlega procesowi opiniowania przez merytoryczny Wydział Urzędu Miasta Krakowa lub miejską jednostkę organizacyjną. Na tym etapie sporządzana jest opinia, w której wskazuje się czy projekt jest możliwy do realizacji.

Weryfikacja projektów

W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony wniosek nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji lub przekracza dostępną pulę środków, osoba składająca formularz zostanie niezwłocznie poinformowana, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego propozycji.

Pamiętaj! Wniosek może być korygowany tylko 1 raz, a od momentu zawiadomienia o brakach we wniosku lub konieczności dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego, składający propozycję ma 7 dni roboczych na dokonanie korekty.

Wyniki weryfikacji merytorycznej będą podane do publicznej wiadomości do 1 września. Informacja o wynikach weryfikacji będzie zawierała wykaz złożonych propozycji zadań lokalnych (dzielnicowych) oraz ogólomiejskich z oznaczeniem „przyjęty” lub „odrzucony” dla każdej z propozycji wraz z uzasadnieniem dotyczącym propozycji odrzuconych.

Rada

Made by www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

I agree