Budżet obywatelski 2014 – Dzielnica 6 - Bronowice
District VI - tradition and modernity

District VI - tradition and modernity

Home › Budżet obywatelski  › Budżet obywatelski 2014 

ABC BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W BRONOWICACH

2 stycznia 2014 Rada Dzielnicy VI Bronowice podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXVII/307/2014 w sprawie realizacji budżetu partycypacyjnego. Jest to już druga tego rodzaju inicjatywa Radnych mająca na celu podjęcie współpracy ze wszystkimi mieszkańcami Dzielnicy VI.

W 2013 roku przeszliśmy przez pilotażową edycję projektu od spotkań konsultacyjnych aż po głosowanie. Postawa Radnych została uhonorowany przez Prezydenta Miasta Krakowa podwojeniem kwoty przeznaczonej na Budżet Partycypacyjny, tj. dodaniem z budżetu Miasta dodatkowej puli środków (75 000 zł). Dzięki temu wszystkie zgłoszone przez Państwa projekty, które spełniały kryteria projektu oraz przeszły pozytywną weryfikację w jednostkach miejskich zostaną zrealizowane.

Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady realizacji budżetu obywatelskiego w 2014 roku, zachęcając Mieszkańców Bronowic oraz Mydlnik do zgłaszania propozycji projektów do realizacji w ramach projektu.

Zgodnie z założeniami przyjętego budżetu Miasta Krakowa na rok 2014, budżet obywatelski na terenie Krakowa będzie realizowany na poziomie ogólno miejskim oraz lokalnym.

Za realizację budżetu obywatelskiego na poziomie lokalnym odpowiedzialne będą jednostki pomocnicze Gminy, które będą realizować budżet obywatelski na podstawie odrębnej procedury ujętej w ich statutach.

Realizacja zadań zgłoszonych przez mieszkańców dzielnicy w ramach budżetu obywatelskiego powinna odbyć się w ramach jednego roku budżetowego. Tylko w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia realizacji zadania inwestycyjnego.

Każdy mieszkaniec Krakowa, który ukończył 16 lat, może składać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego, wypełniając formularz zgłoszeniowy z dołączoną listą poparcia co najmniej 15 mieszkańców miasta (dzielnicy).

W roku 2014 zapisano w budżecie Miasta Krakowa kwotę 4,5 mln złotych przeznaczonych na realizacje zadań w ramach budżetu obywatelskiego. 1,5 mln złotych to kwota, która może być wykorzystana przez dzielnice Krakowa, które zgłoszą swój udział w projekcie, 3 mln złotych to kwota przeznaczona na projekty ogólno miejskie.

Mieszkaniec/mieszkańcy zgłaszający propozycję zadania do realizacji może także określić przybliżony koszt inwestycji. Ostatecznej weryfikacji wyceny dokonuje Prezydent w procesie weryfikacji zgłoszonych zadań.

W procesie weryfikacji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego uczestniczą merytoryczne Wydziały UMK lub miejskie jednostki organizacyjne np. ZIKiT, ZIS, ZEO.

Istnieją zadania, które nie mogą być realizowane w ramach procedury budżetu obywatelskiego, np. takie, których koszt przekraczałby wysokość dostępnych środków przeznaczonych na budżet obywatelski oraz takie, które po realizacji generowałyby koszty utrzymania zbyt wysokie w stosunku do wartości zadania a także te, które pozostawałyby w sprzeczności z MPZP, planami i programami obowiązującymi w mieście.

Zadania przyjęte do realizacji znajdują swoje miejsce na liście projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców, przy wykorzystaniu kart do głosowania, w wyznaczonych punktach i czasie.

IDEA I CELE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Budżet obywatelski jest mechanizmem partycypacji obywatelskiej – narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do efektywnego wydawanie wspólnych środków z lokalnego budżetu oraz budowania więzi w lokalnej społeczności, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli poczuć się realnie współodpowiedzialni za swoje lokalne wspólnoty.

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności – jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju.

Rada

document.pdf

document.pdf

192kB / .PDF

Made by www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

I agree