ZESPÓŁ ZADANIOWY DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO – Dzielnica 6 - Bronowice
Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Strona główna › Budżet obywatelski  › Budżet obywatelski 2014 › ZESPÓŁ ZADANIOWY DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

PODSUMOWANIE PRAC ZESPOŁU ZADANIOWEGO DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

17 lutego 2014 r. zakończył pracę Zespół Zadaniowy ds. Budżetu Obywatelskiego, który został powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa w celu wypracowania harmonogramu oraz zasad wdrożenia budżetu obywatelskiego, a także opracowania projektu uchwały Rady Miasta dotyczącej zasad realizacji budżetu obywatelskiego w Krakowie.

Zespół zadaniowy intensywnie obradował przez miesiąc pod przewodnictwem Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego. W skład zespołu weszli przedstawiciele wszystkich klubów radnych Rady Miasta Krakowa, Rad Dzielnic I Stare Miasto, IV Prądnik Biały, VI Bronowice i VII Zwierzyniec, pracowników Urzędu Miasta Krakowa oraz niektórych Miejskich Jednostek Organizacyjnych, jak również przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Punktem wyjścia do pracy Zespołu był projekt uchwały RMK w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, zgodnie z drukiem 1661.

W trakcie obrad Zespół opracował min.:

 • zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Krakowie, na którego realizację przeznaczono w Budżecie Miasta 4 500 000 zł.
 • zasady udziału mieszkańców w powstawaniu i realizacji budżetu obywatelskiego,
 • kryteria, jakie powinny spełniać wnioski zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego,
 • procedury zgłaszania, weryfikacji i wyboru zadań do realizacji,
 • wytyczne dot. kampanii informacyjno-edukacyjnej mającej na celu promocję idei budżetu obywatelskiego.

Zespół Zadaniowy opracował rekomendacje w sprawie zmian w Budżecie Miasta na 2014 rok oraz powołania Zespołu Wdrażającego Budżet Obywatelski oraz Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego w Krakowie.

Ostatecznie ustalono i zaakceptowano harmonogram BO na rok 2014:

 • Kwiecień – kampania informacyjna, szkolenia;
 • Maj – spotkania z mieszkańcami
 • 5 maja – rozpoczęcie naboru projektów;
 • 16 czerwca – koniec naboru projektów;
 • Lipiec, sierpień – weryfikacja projektów;
 • 20 sierpnia – zakończenie weryfikacji, sporządzenie list projektów;
 • 1 września – ogłoszenie list projektów;
 • Do 27września – kampania informacyjna;
 • 27 września – 5 października – głosowanie.

W posiedzeniach Zespołu Zadaniowego wzięły udział następujące osoby:

Przewodniczący:

Jacek Majchrowski Prezydenta Miasta Krakowa

Członkowie Zespołu Zadaniowego:

 • Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
 • Przemysław Dziewitek - Pracownia Obywatelska
 • Mateusz Płoskonka - Wydział Spraw Społecznych
 • Inga Hajdarowicz - University for Peace ONZ
 • Paweł Kubicki - Instytut Europeistyki UJ
 • Piotr Marczyk - Inicjatywa Prawo do Miasta
 • Martyna Niedośpiał - Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
 • Anna Pasieka - Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
 • Małgorzata Okarmus - Wydział Budżetu Miasta
 • Beata Kowalówka - Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
 • Dorota Aslanidis - Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
 • Marcin Korusiewicz - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
 • Krzysztof Dębowski - Zarząd Infrastruktury Sportowej
 • Izabela Drapik - Wydział Rozwoju Miasta
 • Magdalena Wiechniak - Wydział Rozwoju Miasta
 • Józef Pilch - Radny Rady Miasta Krakowa
 • Magdalena Bassara - Radna Rady Miasta Krakowa
 • Małgorzata Jantos - Radna Rady Miasta Krakowa
 • Dominik Jaśkowiec - Radny Rady Miasta Krakowa
 • Adam Migdał - Radny Rady Miasta Krakowa
 • Tomasz Daros - Rada Dzielnicy I Stare Miasto
 • Aleksander Miszalski - Rada Dzielnicy I Stare Miasto
 • Jakub Kosek - Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały
 • Bogdan Smok - Rada Dzielnicy VI Bronowice
 • Szczęsny Filipiak - Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec

W wybranych posiedzeniach Zespołu Zadaniowego wzięli również, udział:

 • Marcin Kandefer - Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
 • Przemysław Walaszczyk - Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
 • Łukasz Dąbrowiecki - Klub Krytyki Politycznej
 • Michał Dulak - Instytut Studiów o Mieście
 • Małgorzata Bochenek - Federacja Anarchistyczna Sekcja Kraków
 • Adam Cebula - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
 • Tomasz Tylek - Wydział Budżetu Miasta
 • Paweł Popławski - Zarząd Infrastruktury Sportowej

DOKUMENTY Z PRAC ZESPOŁU (PROTOKOŁY, SPRAWOZDANIE, REKOMENDACJE)

Wykonanie www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Zgoda